Piotr Borkowski


Piotr Borkowski
dr hab. Piotr Borkowski (ORCID, PBN, Web of Science, Scopus, Google Scholar) - informatyk, profesor Akademii Morskiej w Szczecinie. Autor i recenzent wielu prac naukowych. Jego działalność badawcza ukierunkowana jest na zastosowanie matematyki obliczeniowej, w tym metod sztucznej inteligencji w wybranych problemach nawigacji morskiej, w szczególności algorytmów obliczeniowych z zakresu automatycznego sterowania ruchem obiektów pływających, pozycjonowania obiektów pływających, predykcji ruchu obiektów pływających oraz algorytmów analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej. Jest współtwórcą nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji NAVDEC oraz współkoordynatorem procesu jego komercjalizacji.

dr hab. Piotr Borkowski - computer scientist, associate professor at the Maritime University of Szczecin. Author and reviewer of many research works. His scientific interests concern applications of computational mathematics, including methods of artificial intelligence used in marine navigation, with a focus on computational algorithms applied in automatic control of vessel movement, vessel positioning, movement prediction and algorithms of navigational situation analysis and assessment. Co-creator of the navigational decision support system NAVDEC and the co-coordinator of its commercialization.


Wykształcenie:
10.1997 - 06.2002 studia magisterskie
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Kierunek: Matematyka
Specjalność: Zastosowania matematyki
Tytuł pracy: Prawdopodobieństwo i statystyka w zadaniach na egzamin aktuarialny
05.2005 - 12.2006 przewód doktorski
Politechnika Szczecińska
Wydział Informatyki
Dziedzina: Nauki techniczne
Dyscyplina: Informatyka
Specjalność: Matematyka obliczeniowa
Tytuł rozprawy: Metody syntezy inteligentnego systemu sterowania obiektem dynamicznym na przykładzie zadania stabilizacji kursu statku
01.2018 - 11.2018 postępowanie habilitacyjne
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Cybernetyki
Dziedzina: Nauki techniczne
Dyscyplina: Informatyka
Specjalność: Matematyka obliczeniowa
Tytuł osiągnięcia: Wybrane algorytmy informatycznego wspomagania decyzji w systemach nawigacji morskiej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Doświadczenie zawodowe:
01.2007 - 11.2018 Adiunkt w Akademii Morskiej w Szczecinie
09.2008 - 09.2010 Kierownik Zakładu Łączności i Cybernetyki Morskiej w Akademii Morskiej w Szczecinie
10.2010 - 08.2012 Kierownik Zakładu Informatycznych Technologii Morskich w Akademii Morskiej w Szczecinie
10.2010 - 08.2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Morskich w Akademii Morskiej w Szczecinie
10.2013 - 09.2016 Członek Zarządu Sup4Nav Sp. z o.o.
01.2017 - … Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
12.2018 - … Profesor nadzwyczajny w Akademii Morskiej w Szczecinie
10.2019 - … Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Akademii Morskiej w Szczecinie
Artykuły w czasopismach z bazy JCR:
 1. Borkowski P., Zwierzewicz Z. „Ship course-keeping algorithm based on knowledge base” Intelligent Automation and Soft Computing vol. 17, no. 2, 2011 (149-163)
  DOI:10.1080/10798587.2011.10643138 IF_2011=0.116
 2. Borkowski P. „Data fusion in a navigational decision support system on a sea-going vessel” Polish Maritime Research vol. 19, no. 4(76), 2012 (78-85)
  DOI:10.2478/v10012-012-0043-1 IF_2012=0.324
 3. Borkowski P. „Ship course stabilization by feedback linearization with adaptive object model” Polish Maritime Research vol. 21, no. 1(81), 2014 (14-19)
  DOI:10.2478/pomr-2014-0003 IF_2014=0.330
 4. Pietrzykowski Z., Wołejsza P., Borkowski P. „Decision support in collision situations at sea” Journal of Navigation vol. 70, no. 3, 2017 (447-464)
  DOI:10.1017/S0373463316000746 IF_2017=1.580
 5. Borkowski P. „The ship movement trajectory prediction algorithm using navigational data fusion” Sensors vol. 17, no. 6(1432), 2017 (1-12)
  DOI:10.3390/s17061432 IF_2017=2.475
 6. Borkowski P. „Inference engine in an intelligent ship course-keeping system” Computational Intelligence and Neuroscience vol. 2017, art. no. 2561383, 2017 (1-9)
  DOI:10.1155/2017/2561383 IF_2017=1.649
 7. Borkowski P. „Adaptive system for steering a ship along the desired route” Mathematics vol. 6, no. 10(196), 2018 (1-11)
  DOI:10.3390/math6100196 IF_2018=1.105
 8. Borkowski P., Pietrzykowski Z., Magaj J. „The algorithm of determining an anti‐collision manoeuvre trajectory based on the interpolation of ship’s state vector” Sensors vol. 21, no. 16(5332), 2021 (1-16)
  DOI:10.3390/s21165332 IF_2021=3.847
Książki, monografie, podręczniki:
 1. Borkowski P., Pietrzykowski Z., Wołejsza P. i in. „Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim” Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2011
 2. Banaś P., Borkowski P., Dobryakova L., Ochin E. „Matematyczne podstawy informatyki” Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013
Pozostałe wybrane artykuły:
 1. Borkowski P. „Computational mathematics in marine navigation” Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin no. 21(93), 2010 (20-27)
 2. Ochin E., Dobryakova L., Pietrzykowski Z., Borkowski P. „The application of cryptography and steganography in the integration of seaport security subsystems” Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin no. 26(98), 2011 (80-87)
 3. Pietrzykowski Z., Borkowski P., Wołejsza P. „Marine integrated navigational decision support system” Telematics in the transport environment, Communications in Computer and Information Science series no. 329, Springer, Berlin 2012 (284-292)
  DOI:10.1007/978-3-642-34050-5_32
 4. Pietrzykowski Z., Borkowski P., Wołejsza P. „NAVDEC - navigational decision suport system on a sea-going vessel” Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin no. 30(102), 2012 (102-108)
 5. Borkowski P. „Presentation algorithm of possible collision solutions in a navigational decision support system” Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin no. 38(110), 2014 (20-26)
 6. Borkowski P. „Numerical modeling of wave disturbances in the process of ship movement control” Algorithms vol. 11, no. 9(130), 2018 (1-10)
  DOI:10.3390/a11090130
Patenty:
 1. „A method and system of navigational decision support in the process of safe vessel navigation” Patent europejski EP2504719, 21.02.2018 (współtwórca)
Projekty:
 1. „Cała Naprzód! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską” Projekt dydaktyczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie, 03.2010 - 07.2014 (kierownik)
 2. „Informatyka - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie” Projekt dydaktyczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie, 07.2012 - 10.2015 (kierownik)
 3. „Opracowanie oraz implementacja algorytmu wielokryterialnej prezentacji danych na przykładzie bazy podmiotów medycznych w oparciu o narzędzia matematyki obliczeniowej” Projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Poznańskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, 09.2012 - 02.2013 (kierownik)
 4. „ESABALT Enhanced situational awareness to improve maritime safety in the Baltic” Projekt badawczy w ramach Międzynarodowego Programu BONUS realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie, 03.2014 - 02.2016 (wykonawca)
 5. „AVAL Autonomous vessel with air look” Projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowany w Sup4Nav Sp. z o.o., 09.2017 - 05.2018 (wykonawca)
Prace zlecone:
 1. „Opracowanie nowego urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych na rzecz firmy Supercomp Grupa IT” Praca zlecona na rzecz Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz realizowana w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., 402431,4 zł, 12.2018 - 11.2019 (kierownik)
 2. „Opracowanie aplikacji webowej i mobilnej zawierającej możliwość video streamingu wydarzeń sportowych na żywo do sieci internet – Sportis na rzecz firmy BLUE TN” Praca zlecona na rzecz BLUE TN Zajączkowska, Chrobrowski spółka jawna realizowana w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., 289406,7 zł, 12.2019 - 03.2020 (kierownik)
 3. „Opracowanie designu urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych na rzecz firmy Supercomp Grupa IT” Praca zlecona na rzecz Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz realizowana w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., 289411,62 zł, 01.2020 - 03.2020 (kierownik)
 4. „Opracowanie pakietu oprogramowania zawierającego algorytm rozpoznawania twarzy na rzecz firmy Partyonline” Praca zlecona na rzecz Partyonline Sp. z o.o. spółka komandytowa realizowana w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., 282900 zł, 10.2020 - 12.2020 (kierownik)
 5. „Opracowanie algorytmu wyszukującego optymalną metodę zbiorowego zakupu biletów lotniczych na rzecz firmy Oriz” Praca zlecona na rzecz Oriz Izabela Orłowska realizowana w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., 289050 zł, 01.2021 - 04.2021 (kierownik)
 6. „Opracowanie multifunkcyjnego narzędzia monitorującego realizację napraw mechanicznych na rzecz firmy Autopasja” Praca zlecona na rzecz Autopasja spółka cywilna realizowana w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., 289050 zł, 01.2021 - 03.2021 (kierownik)
 7. „Opracowanie pakietu oprogramowania zawierającego moduł komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi typu smart watch, smart bank, wearables na rzecz firmy Soft Elektronik” Praca zlecona na rzecz Soft Elektronik Sp. z o.o. realizowana w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., 289050 zł, 11.2021 - 03.2022 (kierownik)
Nagrody i odznaczenia:
 1. Nagrody Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2008, 2009, 2014, 2017, 2018, 2019
 2. Nagrody Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie za osiągnięcia organizacyjne w roku 2009, 2010, 2012, 2013
 3. Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego, 18.02.2014
 4. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 27.08.2014
 5. Nagroda Ministra Infrastruktury za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w roku 2020
 6. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 23.08.2021