Nagrody dla laureatów*:

Laptop

Model:
Lenovo Y700-15 i7-6700HQ.

Uwaga:
fundator nagrody opłaci od niej podatek oraz zastrzega, że podany model może zostać zastąpiony na inny o podobnych parametrach.
 

Płatny staż: x3

Czas trwania: 2 miesiące
Okres: lipiec-sierpień

Lokalizacja: Szczecin lub Wrocław

Uwaga:
fundator nagrody zapewnia zakwaterowanie.

     Dodatkowe przywileje dla laureatów:

Indeks AM Indeks AM w Szczecinie x3

Szczegóły:
przyjęcie na kierunek studiów Informatyka prowadzony na Akademii Morskiej w Szczecinie poza konkursem wyników egzaminu maturalnego.

Uprzywilejowani:
kierownicy trzech najwyżej ocenionych projektów.
Akademia Morska w Szczecinie
     
Technopark Pomerania Serwer VPS x1

Szczegóły:
Serwer VPS.
Partnerzy - Technopark Pomerania

 

* Laureat pierwszego miejsca będzie miał możliwość wyboru dowolnej nagrody. Kolejni laureaci będą wybierali spośród pozostałych nagród. W przypadku prac zespołowych nagroda przysługuje kierownikowi projektu.