Akademia Morska w Szczecinie w ramach projektu „CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uruchomiła w 2010 roku studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka.

 

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną kształcącą profesjonalistów znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy, dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną, często pracujące w branży już w trakcie odbywania studiów - informuje Piotr Borkowski, koordynator kierunku studiów Informatyka.

Dwie specjalizacje:
- Informatyka Morska - związane z tworzeniem symulatorów, budową systemów nawigacyjnych oraz nastawieniem na technologie multimedialne
- Systemy Informatyczne - o charakterze bardziej praktycznym związanym mocniej z programowaniem i tworzeniem gier.

Wysoki poziom kształcenia
Program kształcenia na kierunku Informatyka z rozszerzonym kursem języka obcego dostosowany jest do współczesnych wymogów rynku pracy. Umożliwia to bogata baza dydaktyczna z nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, unikatowymi w skali światowej symulatorami, kokpitami sterowniczymi, a także z doskonale wyposażonym statkiem szkolno-badawczym m/v „Nawigator XXI”.
Studenci mają możliwość bezpłatnego instalowania na swoich komputerach wybranego oprogramowania firmy Microsoft w ramach uczelnianej licencji MSDN. Uzyskują stały zdalny dostęp do zasobów aplikacji wykorzystywanych na zajęciach w ramach 24-godzinnego wirtualnego laboratorium działającego w oparciu o technologię usług terminalowych.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez doświadczonych specjalistów, pozwalają wykształcić kadrę informatyków o unikalnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach.

 

Studia blisko pracodawcy
Studia na kierunku Informatyka realizowane są we współpracy z firmami z branży IT. Partnerzy wspomagają proces dydaktyczny między innymi poprzez współprowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych, współprowadzenie prac dyplomowych, współorganizację praktyk zawodowych. Uwzględnienie w procesie dydaktycznym aktualnej tematyki zgłaszanej przez pracodawców jest gwarancją uzyskania wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy.

 

To na Ciebie czekają pracodawcy
Absolwenci kierunku Informatyka są najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w szeroko rozumianej branży informatycznej między innymi przy projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów informatycznych, zarządzaniu projektami IT, tworzeniu i obsłudze stron www, administrowaniu bazami danych, administrowaniu sieciami, obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, w szczególności z branży morskiej. Wynagrodzenia w branży IT wysoko przewyższają średnie płace.

 

Studia przyjazne niesłyszącym
Na kierunku Informatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie od 2012 roku studiują osoby niesłyszące i niedosłyszące. Uczelnia zapewnia tłumacza języka migowego oraz pomoc surdopedagoga. Część kadry została przeszkolona w zakresie podstaw języka migowego oraz zasad komunikowania się z osobami głuchymi. Wykładowcy są przychylnie nastawieni do osób z wadą słuchu.

 

Szczegóły dotyczące warunków i trybu rekrutacji są dostępne tutaj.