Skomputeryzowane statki przyszłości

Czy statki mogą pływać bez załogi, czy jest możliwe zdalne sterowanie statkiem i wykorzystanie do kierowania jednostką pływającą automatycznych układów opartych na logice rozmytej i sieciach neuronowych, czyli informatyczne technologie przyszłości w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Pracownicy Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie mieli przyjemność gościć w audycji komputerowej Polskiego Radia Szczecin „Trącić Myszką”.


Współpraca z firmą BTC

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia Morska w Szczecinie podpisała list intencyjny z firmą BTC. Zapoczątkowało to współpracę na polu wspólnego kształcenia kadry informatycznej. Studenci kierunku Informatyka będą mieli możliwość praktycznej weryfikacji zdobytych w toku studiów umiejętności.


Reportaż i wywiad na Portalu Innowacji

Zachęcamy do lektury reportażu i wywiadu na temat procesu komercjalizacji nowoczesnych technologii informatycznych opracowanych na Akademii Morskiej w Szczecinie. Teksty umieszczone są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Reportaż Wywiad
 


Wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych na AM

W dniu 22 czerwca br., w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Szczecinie, JM Rektor podpisał pakiet umów licencyjnych, rozpoczynając w ten sposób proces komercjalizacji wynalazku zespołu naukowców pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego „Sposób i układ wspomagania decyzji nawigacyjnych, w procesie bezpiecznego prowadzenia obiektu pływającego". Trzon zespołu tworzą pracownicy Zakładu Informatycznych Technologii Morskich.


Uroczysta inauguracja wirtualnego laboratorium

Dzisiaj odbyła się oficjalna inauguracja wirtualnego laboratorium komputerowego działającego w oparciu o usługi terminalowe. Laboratorium powstało w ramach projektu „Cała naprzód! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informatyka AM na Game Show 2010

W dniach 6-7 listopada odbyły się największe w Polsce targi o charakterze gamingowym. Impreza zgromadziła ponad 12 tys. osób. Wśród wystawców była obecna Akademia Morska w Szczecinie w sposób szczególny promując kierunek studiów Informatyka.


Informatyka AM w radiu

Pracownicy Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie mieli przyjemność gościć w audycji komputerowej Polskiego Radia Szczecin „Trącić Myszką”.


Akademia Morska najlepsza w regionie

Tegoroczny ranking wypełniany był przez uczelnie i studentów, zbierał również dane z funkcjonujących przy uczelniach Biur Karier. Mamy 8 miejsce w Polsce! Jesteśmy dumni i zadowoleni. Po raz pierwszy od wielu lat nie byliśmy badani pod względem wielkości powierzchni zajmowanych budynków, czy liczby studentów, które to dane były punktowane, uniemożliwiając uczelniom specjalistycznym zaistnienie w rankingach na liczących się pozycjach.


Nowy kierunek na Wydziale Nawigacyjnym

Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Informatyka.


Cała Naprzód

Dnia 01 marca 2010 r. Akademia Morska w Szczecinie rozpoczęła projekt o nazwie „CAŁA NAPRZÓD! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską” w ramach priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.