Akademia Morska w Szczecinie, jako pierwsza uczelnia na Pomorzu Zachodnim, udzieliła licencji swoim pracownikom naukowym - twórcom technologii IT wycenionej na ponad 250 000 euro. Licencja umożliwi im utworzenie z partnerem biznesowym spółki i wprowadzenie na rynek systemu NAVDEC (nawigacyjny system wspomagania decyzji).
Umowa licencyjna podpisana została pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie, a zespołem pracowników naukowych – twórców systemu NAVDEC. By udzielić licencji konieczna była zgoda Ministerstwa Skarbu Państwa na dysponowanie ww. technologią - uczelnia otrzymała ją po dopełnieniu szeregu wymagań formalnych. Kolejnym krokiem w procesie, którego celem jest komercjalizacja wynalazku będzie założenie przez jego twórców i inwestora – Polską Fundację Przedsiębiorczości - spółki prawa handlowego. Nowo powstała spółka zajmie się komercjalizacją NAVDEC-u i wprowadzeniem go na rynek.