Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Informatyka.