Tegoroczny ranking wypełniany był przez uczelnie i studentów, zbierał również dane z funkcjonujących przy uczelniach Biur Karier. Mamy 8 miejsce w Polsce! Jesteśmy dumni i zadowoleni. Po raz pierwszy od wielu lat nie byliśmy badani pod względem wielkości powierzchni zajmowanych budynków, czy liczby studentów, które to dane były punktowane, uniemożliwiając uczelniom specjalistycznym zaistnienie w rankingach na liczących się pozycjach.

 

Akademia Morska, Akademia Morska w SzczecinieAkademia Morska, Akademia Morska w SzczecinieNigdy nie brano pod uwagę faktu, że po naszych absolwentów pracodawcy zgłaszają się sami.
Tym razem zbadano nas pod kątem: potencjału naukowo – dydaktycznego, dostosowywania metod i kierunków kształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów, poziomu nauczania języków obcych, współpracy z przedsiębiorcami , liczby projektów opartych na nowoczesnych technologiach oraz inwestycji w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Wreszcie okazało się, że do kształcenia profesjonalistów potrzebna jest nie tylko kreda i tablica, ale również rozbudowane nowoczesne laboratoria i symulatory, a przekazywana wiedza musi mieć walory praktyczne. Wynik rankingu jest dla nas bardzo ważny, ponieważ to młodzi ludzie, którzy u nas studiują wiążą ze zdobytą wiedzą swoją przyszłość i plany zawodowe.