W dniu 22 czerwca br., w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Szczecinie, JM Rektor podpisał pakiet umów licencyjnych, rozpoczynając w ten sposób proces komercjalizacji wynalazku zespołu naukowców pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego „Sposób i układ wspomagania decyzji nawigacyjnych, w procesie bezpiecznego prowadzenia obiektu pływającego". Trzon zespołu tworzą pracownicy Zakładu Informatycznych Technologii Morskich.
Opracowany prototyp nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i zdaniem wielu ekspertów jest przełomowym wynalazkiem dzięki, któremu znacząco można podnieść poziom bezpieczeństwa żeglugi. Film informacyjny na temat projektu można obejrzeć na stronie www.zitm.am.szczecin.pl.
Jest to pierwszy tego typu pakiet umów podpisany w Akademii Morskiej w Szczecinie i jeden z nielicznych w regionie. Został on przygotowany w ramach niedawno powstałego Centrum Transferu Technologii Akademii Morskiej w Szczecinie. Szczególną pomocą okazała się również współpraca ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w ramach projektu „Fames Artium Magistra - promocja potencjału wdrożeniowego w dziedzinie IT i wzornictwa przemysłowego jednostek rozwojowych zachodniopomorskich uczelni wyższych". Przed naukowcami otwiera się teraz droga przemysłowej komercjalizacji opracowanej technologii.