Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia Morska w Szczecinie podpisała list intencyjny z firmą BTC. Zapoczątkowało to współpracę na polu wspólnego kształcenia kadry informatycznej. Studenci kierunku Informatyka będą mieli możliwość praktycznej weryfikacji zdobytych w toku studiów umiejętności.
BTC jest firmą informatyczną, która zajmuje się świadczeniem usług audytu legalności oprogramowania, audytu sprzętu i audytu bezpieczeństwa. Jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu zarządzania infrastrukturą informatyczną, ochrony danych czy zastosowaniu specjalistycznych systemów informatycznych w biznesie. Imprezy te organizowane są we współpracy z największymi w kraju dostawcami oprogramowania takimi jak: Adobe, Autodesk, Corel czy Microsoft. BTC jest również dostawcą specjalistycznego oprogramowania - systemu e-Audytor - służącego do zarządzania infrastruktura informatyczną.