Władze Tieto Poland i Akademii Morskiej w Szczecinie podpisały umowę o współpracy edukacyjnej, skierowanej do studentów kierunku Informatyka.
Celem nawiązanej niedawno współpracy są różnorodne projekty edukacyjne: staże dla studentów, gościnne ćwiczenia i wykłady pracowników Tieto na AM w Szczecinie czy dwustronne konsultacje nad zakresem nauczania części przedmiotów związanych z inżynierią oprogramowania.
W ramach współpracy, pracownicy Tieto będą dzielić się ze studentami i kadrą naukową AM swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii stosowanych do budowy i testowania oprogramowania, a także umiejętności pracy w zespole czy technik prowadzenia prezentacji.
Podstawowym celem tego typu współpracy jest wzbogacenie programów nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie o informacje dotyczące aktualnych wymagań stawianych młodym inżynierom IT przez firmy komercyjne, zwłaszcza te, które działają na rynku międzynarodowym.
Cieszymy się, że Akademia Morska w Szczecinie powiększa grono zaprzyjaźnionych z nami uczelni i wierzymy, że współpraca zapewni korzyści obu stronom. Nasze doświadczenia to niewątpliwie możliwość oferowania kolejnym rocznikom studentów ciekawszych programów edukacyjnych. Dzięki temu, studenci opuszczający mury tej uczelni będą lepiej przygotowani na wyzwania czekające na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne dla takich firm jak nasza, gdyż odpowiednie przygotowanie zawodowe kandydatów do pracy znacznie skraca okres adaptacji tych osób w zespołach pracujących na rzecz naszych klientów. Michał Szostkowski, Country HR Manager w Tieto Poland.
Akademia Morska w Szczecinie to uczelnia techniczna kształcąca profesjonalistów znajdujących zatrudnienie nie tylko na morzu, ale również na lądzie. Jest to możliwe dzięki szerokiej współpracy, którą od szeregu lat prowadzimy bezpośrednio z pracodawcami. Dlatego cieszymy się, że do naszych kluczowych Partnerów dołącza firma Tieto. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia studentów kierunku Informatyka, którzy otrzymują w ten sposób wsparcie w rozwoju kariery zawodowej. Dzięki zdobytym praktycznym umiejętnościom absolwenci będą mogli elastycznie dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się potrzeb branży IT. Informuje dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski, Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie.
Tieto Corporation jest międzynarodowym koncernem informatycznym, świadczącym pełen zakres usług w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. W tej chwili ma swoje oddziały w niemal 30 krajach, w tym także w Polsce i zatrudnia ponad 18 tys. osób. Firma jest też notowana na giełdach w Helsinkach i Sztokholmie. W Polsce Tieto ma biura: w Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, w których zatrudnia ponad 1200 osób.