Koło Naukowe Informatyki działa przy Zakładzie Informatycznych Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie zrzeszając studentów, pracowników oraz absolwentów Akademii i wszystkich pasjonatów szeroko pojętej dziedziny jaką jest Informatyka.
W swej działalności członkowie koła biorą sobie za cel poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informatycznych, wdrażając ją praktycznie i podejmując próbę podjęcia własnej pracy badawczej. Celem dodatkowym członków koła KNI jest promowanie kierunku Informatyka prowadzonego na uczelni oraz samej Akademii Morskiej w Szczecinie.
W swej działalności organizowane są spotkania naukowe i warsztaty praktyczne, a także wspólne wyjazdy na konferencje i seminaria naukowe. Kółko stara się także nawiązywać współpracę z organizacjami i instytucjami edukacyjnymi kształcącymi kadry techniczne oraz współpracę z przedsiębiorstwami branży informatycznej.