Dnia 01 lipca 2012 r. Akademia Morska w Szczecinie rozpocznie projekt o nazwie „INFORMATYKA - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie” w ramach priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka prowadzonym w Akademii Morskiej w Szczecinie poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.


Cele szczegółowe projektu:

1. Wdrożenie programu stypendialnego, w ramach którego połowa najlepszych studentów zarekrutowanych na kierunek Informatyka w roku akademickim 2012/2013, przez okres pierwszych trzech lat studiów będzie otrzymywać stypendia zamawiane w kwocie 1000zł.
2. Wdrożenie grupowych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku kierunku Informatyka, zarekrutowanych w roku akademickim 2012/2013.
3. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez studentów kierunku Informatyka, zarekrutowanych w roku akademickim 2012/2013 w trakcie płatnych staży u potencjalnych pracodawców oraz w trakcie wizyty studyjnej w zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym.
4. Poprawa warunków studiowania dla min. 4 osób niesłyszących lub niedosłyszących, którzy zostaną zarekrutowani na kierunek Informatyka w roku akademickim 2012/2013.
5. Realizacja dla studentów kierunku Informatyka, zarekrutowanych w roku akademickim 2012/2013 szkoleń specjalistycznych z zakresu systemów przetwarzania sygnałów i systemów wbudowanych oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.


Całkowity budżet projektu: 1 780 500,73 zł
(w tym: 1 513 425,62 zł - Europejski Fundusz Społeczny; 267 075,11 zł - budżet państwa)
Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 31.10.2015 r.

Zarządzanie projektem:
Kierownik Projektu
Piotr Borkowski

Asystentka Kierownika Projektu
Anna Kosicka

Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Bożena Górna