Już teraz zapraszamy na kolejny otwarty wykład, tym razem o wizualizacji systemu AIS i tworzenia interfejsów użytkownika w QT

 

 

Tematyka wykładu wygląda następująco:

1. Wprowadzenie do systemu AIS

1.Zasada działania

2.Standardy NMEA 0183 i 2000

3.Protokół komunikacji z odbiornikiem/nadajnikiem AIS

4.Przykład parsowania wiadomości typu AIVDM przy użyciu języka C++ i mechanizmów c++11 (przykładowa biblioteka stworzona na potrzeby wykładu)

2. Qt jako środowisko do szybkiego tworzenia Interfejsów użytkownika

1.Podstawowe informacje na temat problematyki HMI(Human Machine Interface)

2.Słów kilka o histori framework'u Qt

3.Przykłady praktycznych zastosowań(Maritime, Aviation, Automotive)

4.Prezentacja modułu Qt location i możliwości jego zastosowania do wizualizacji danych z systemu AIS (przykładowa aplikacja stworzona na potrzeby wykładu)

3. Kariera Programisty(podstawowe informacje o firmie global logic, jak zacząć, jakie są cechy dobrego programisty, czy warto skupiać się tylko na potencjalnych wysokich zarobkach)

4. Sesja Q&A